Top News

Công dụng từng món đồ  ​ Cách ép đồ ​ Dragon và baby đc phân ra làm dragon+baby (melee) và dragon+baby(ranger) dựa vào tên bạn...

Hướng dẫn ep đồ  Map Legend Of Dragon v1000 . rất đơn giản các bạn chỉ cần ep đồ theo hình bên dưới. đây là map custom khá hay skill đẹp nhi...

Code mình chỉnh sửa lại đôi chút cập nhật thêm 1 số tools tối ưu lại giao diện code có bot cmt, sticker, api ảnh từ ephoto360 nhưng mấy ...