Curl Like Giá Rẻ
Có lẽ tôi đã quên đi cách yêu ai đó, chưa tìm được cô gái yêu thương mình nên giờ đây tôi cô đơn và nhận ra đã lâu lắm rồi chưa được ai yêu thương.
Ảnh bìa Đã lâu chưa được ai yêu thương
Ảnh bìa Đã lâu chưa được ai yêu thương

PSD Ảnh bìa Đã lâu chưa được ai yêu thương

Chợt nhận ra... đã lâu lắm rồi... chưa được ai yêu thương.

Thông Tin Tác Giả 

  • Design by: Admin Hiếu 
  • Màu chính: Xanh (Blue)
  • Tên chính phụ: Có 
  • File PSD: Có 
Shared:

0 Bình Luận