Curl Like Giá Rẻ
Website được thiết kế trên nền tảng công nghệ mới nhất: Công nghệ HTML5, CSS3 lập trình hiệu ứng giao diện người dùng.
Tương thích với tất cả các thiết bị di động, các trình duyệt phổ biến như IE, Chorme, Safari, FireFox, Coccoc…
Giao diện website tối ưu SEO – thân thiện với bộ máy tìm kiếm của Google
HÌNH ẢNH DEMO
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
domain/administrator/
admin
khuong3012@@@
Chỉnh file cài đặt để chạy web  :
configuration.php
Dòng 16 : public $db = "thaibinh_xanh";   ( chỉnh tên data )
Dòng 41 : public $log_path = "/home/username/public_html/domain/log";    ( đường dẫn log )
Dòng 52 : public $password = "pass sql";   ( pass data)
Dòng 68 : public $tmp_path = "/home/username/public_html/domain/tmp";   ( đường dẫn tmp )
Dòng 70 : public $user = "thaibinh_xanh";  (Tên user data)
 Sau khi up web lên thì đổi htacess.txt thành .htacess
LINK DOWNLOAD
Shared:

0 Bình Luận