Curl Like Giá Rẻ

Hiệu ứng Phóng to Hình ảnh khi rê chuột vào bằng CSS3, với Code CSS này bạn có thể phóng to toàn bộ Hình ảnh trong Blog mà không cần phải chỉnh sửa Code post Ảnh gì cả.Các bước tiến hành:

1. Vào mẫu > Chỉnh sửa HTML > Chèn đoạn CSS sau trên ]]></b:skin>2. Chú ý : Chỉnh sửa scale(1.25) là bạn Phóng to 125% Kích thước ảnh, bạn có thể tùy chỉnh Kích thước theo ý muốn của mình.
Shared:

0 Bình Luận