Curl Like Giá Rẻ

HƯỚNG DẪN LOGIN FACEBOOK BẰNG TOKEN

Chào mọi người, Hôm nay Blog Hồ Nguyên sẽ hướng dẫn cho các bạn các vào facebook người khác bằng token.


> Bước 1: Các bạn vào link này: Tại đây

> Bước 2: Nhập Token  và chọn bắt đầu

⧭ khi bấm " Bắt Đầu " thì chỗ phần " Kết Quả " sẽ cho ta mã " Cookies " vừa nhập
> Bước 3: Download Extension đăng nhập bằng cookisTại đây

⧭ Sau khi Download xong các bạn vào lại trang vừa get Cookies của Token rồi Coppy phần cookies

⧭ Quay lại Facebook.com (IMPORT Cookis)

Shared:

2 Bình Luận