Curl Like Giá Rẻ

Photshop Action tạo hiệu ứng vẽ chì kiểu mới

Photshop Action tạo hiệu ứng vẽ chì kiểu mới 2016 , trong mẫu này , bạn sẽ biết cách tạo ra mẫu hình ảnh ấn tượng như tấm ảnh demo dưới đây

This action lets you convert your images and photos into sketch drawings in two easy steps!
Files Includes: ATN File, Help PDF
Compatibility: Photoshop CS3, CS4, CS5, CS6, CC+

Download

Shared:

0 Bình Luận