Curl Like Giá Rẻ

Share full code website tin tức sử dụng WordPress

Code website tin tức – Đã hứa với nhiều người khá lâu rồi, nhưng hôm nay mới lên viết bài để share code ni được. lần ni share full code tin tức sử dụng wordpress, site ni dùng theme mình tự viết. Nói chung mình design rồi code luôn.
Về ưu điểm:
– Theme tự viết tùy chỉnh dễ dàng
– Đã có reponsive
– Các chuyên mục ngoài trang chủ đều được đặt trong widget dễ thay đổi số lượng hoặc chuyên mục
– Giao diện hiện đại

Nhược điểm:
– Không dùng bootstrap
Demo online:
Demo ảnh:
Code site tin tức
Code site tin tức
Code site tin tức

Hướng dẫn cài đặt

** Tài khoản đăng nhập: Để đăng nhập bạn gõ /admin hoặc /wp-admin sau đường dẫn website
Tên đăng nhập: admin
Mật khẩu: 123456huy
**cài đặt:
Bước 1: Download code và data về giải nén ra, up code và import file(data.sql) vào database.
Bước 2: Mở file config.php sửa thông tin
/** Tên database nhe!*/
define('DB_NAME', 'tintuc');

/** Tài khoản phpmyadmin */
define('DB_USER', 'root');

/** Mật khẩu phpmyadmin */
define('DB_PASSWORD', '123456');

/** Cái này chế nào dùng host free thì sửa còn không thì để im nhé! */
define('DB_HOST', 'localhost');
Bước 3: Vào database trong phpmyadmin, vào bảng wp_options sửa 2 đường link lại thành link web mình.
Shared:

0 Bình Luận