Curl Like Giá Rẻ
HƯỚNG DẨN REPORT

Bước 1: Fake Thẻ Học Sinh Hoặc Giấy Khai Sinh. Để Ngày Sinh Là 01-01-2007
Bước 2: Fake Ip Úc Ngôn ngữ English ( UK )
Bước 3: Vô Link Contact tại đây
Điền Theo Yêu Cầu
Phần Chọn Năm Cứ Chọn Là 11
Bước 4: Vẫn Giữ Nguyên IP Úc Ngôn ngữ English ( UK )
Bước 5: Vô Link Contact tại đây
Điền Theo Yêu Cầu
Phần Chọn Năm Cứ Chọn Là 11
Đợi Ra Case Và Rep Lại.


Shared:

0 Bình Luận