Curl Like Giá Rẻ
Nếu bạn thấy widget Labels mặc định của blogger (blogspot) chiếm diện tích blog (với những blog nhiều Labels), bạn có thể chuyển dạng hiển thị mặc định sang dạng Menu xổ xuống (Drop down Menu) gọn gàng như hình minh họa bên dưới.
Cách thực hiện:

1. Bạn chắc chắn là Blog của bạn đã có sẵn tiện ích Labels (Nhãn). Nếu chưa có bạn vào mục Thiết kế để thêm tiện ích này vào (Vì có tiện ích này bạn mới tìm được đoạn code ở bước 2 dưới đây ^^)
2. Vào mục Mẫu, chọn Chỉnh sửa HTML. Sau đó, bạn tìm đoạn code:Cách thực hiện:
1. Bạn chắc chắn là Blog của bạn đã có sẵn tiện ích Labels (Nhãn). Nếu chưa có bạn vào mục Thiết kế để thêm tiện ích này vào (Vì có tiện ích này bạn mới tìm được đoạn code ở bước 2 dưới đây ^^)
2. Vào mục Mẫu, chọn Chỉnh sửa HTML. Sau đó, bạn tìm đoạn code:
<b:widget id="'Label1'" locked="'false'" title="'Labels'" type="'Label'">
3. Thay đoạn code vừa tìm được bằng đoạn code bên dưới:
   <b:widget id='Label1' locked='false' title='Chuyên Mục' type='Label' version='1'>     <b:widget-settings>       <b:widget-setting name='sorting'>ALPHA</b:widget-setting>       <b:widget-setting name='display'>LIST</b:widget-setting>       <b:widget-setting name='selectedLabelsList'/>       <b:widget-setting name='showType'>ALL</b:widget-setting>       <b:widget-setting name='showFreqNumbers'>false</b:widget-setting>     </b:widget-settings>     <b:includable id='main'><b:if cond='data:title'><h2><data:title/></h2></b:if><div class='widget-content'><br/><select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:100%;color:#000;position:relative;width:100%;     margin:0;padding: 6px 8px 6px 10px;height: 40px;line-height: 20px;font-size: 15px;border:1px solid rgba(0,0,0,0.1);-webkit-appearance: none;transition:border-color ease-in-out .15s,box-shadow ease-in-out .15s'><option>Chuyên Mục Nổi Bật</option><b:loop values='data:labels' var='label'><option expr:value='data:label.url'><data:label.name/>(<data:label.count/>)</option></b:loop></select><b:include name='quickedit'/></div></b:includable>   </b:widget>
Lưu ý: Chữ hiển thị (Màu xanh) cho phù hợp. Đoạn code trên sẽ hiển thị số bài viết trên mỗi nhãn. Nếu bạn không muốn hiển thị, hãy xóa đoạn code màu xanh lá cây đi.
Shared:

0 Bình Luận