Curl Like Giá Rẻ
Bước 1: Tải hoxx về máy tại đây 

Bước 2: Vào facebook.com fake IP Hoa Kỳ ( US )
Bước 3: Login vào nick facebook bị khóa
Bước 4: Vào 2 link sau
  1. https://bg-bg.facebook.com/help/contact/183190208381429 ( Link đã đổi ngôn ngữ )
  2. https://bg-bg.facebook.com/help/contact/183000765122339 ( Link đã đổi ngôn ngữ )
Bước 5: Up CMND đã chuẩn bị trước trùng ngày sinh với nick cần lấy sau đó nhấn gửi.

Shared:

0 Bình Luận