Curl Like Giá Rẻ

TUT UNLOCK MẠO DANH LINK MỚI

TUT UNLOCK MẠO DANH LINK MỚI


B1: Login acc mạo danh vào

B2 : Fake IP Singapore + NN Trung Quốc ( Ip này cần thứ 7 chủ nhật nhé )B3 : Vào Link 481 : https://www.facebook.com/help/contact/558854327550481

Vào Link 339 : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

B4 : Điền ở Link 481 : Úp Cmnd lên( phải chuẩn nhé ) – Điền full thông tin cần điền vào
Điền ở Link 339 : Úp Cmnd lên ( Cmnd bao chuẩn đi nhé )

B5 : Rồi ra case . Đợi tầm 10p nó rep lại ( Đoạn này đừng f5 nhiều qá đúng 10p mới đc f5 và vẫn giữ IP + NN nhé )

B6 : Rep Thế Này ( Ở cả 2 link ): 我的帐户被锁定,但我不会冒充任何人。 请验证并解锁我的帐户。
Rồi úp CMND lên .

B7 : Hóng về ( Không cần rep lại ở mail nhé )

LỜI KẾT

 .Chúc các bạn Thành Công♥

Shared:

0 Bình Luận