Curl Like Giá Rẻ

CÁC BƯỚC LÀM TRÊN MÁY TÍNH:

Bước 1:  Để im IP và NN Việt Nam
Bước 3: Login vào nick bị cp 72h
Bước 4: Up 1 ảnh chụp rõ mặt ( thấy mặt ) sau đó gửi và hóng nick về từ 5s - 1 ngày

CÁC BƯỚC LÀM TRÊN ĐIỆN THOẠI:

Bước 1:  Để im IP và NN Việt Nam
Bước 2: Vào facebook trên trình duyệt hoặc ứng dụng facebook
Bước 3: Login vào nick bị cp 72h
Bước 4: Up 1 ảnh chụp rõ mặt ( thấy mặt ) sau đó gửi và hóng nick về từ 5s - 1 ngày

Shared:

0 Bình Luận