Curl Like Giá Rẻ

Cài đặt phần trăm thanh cuộn (Scrollbar) cho Blogspot

Hi vọng hiệu ứng phần trăm vào thanh cuộn giúp Blog/Website của bạn tạo nên sự khác biết biệt và đẹp hơn đồng thời tạo cảm giác thích thú hơn cho người đọc, từ đó người đọc sẽ có cảm tình và theo dõi blog của bạn nhiều hơn. 
Bước 1: Vào Blog => Mẫu => Chỉnh sửa HTML. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ </b:skin>. Sau đó dán đoạn mã Code sau ở phía dưới thẻ </b:skin>.
#scroll {
 display:none;
 position:fixed;
 top:0;
 right:15px;
 z-index:500;
 padding:3px 8px;
 background-color:#369fcf;
 color:#fff;
 border-radius:3px;
 font-size:14px; 
}
#scroll:after {
 content: " ";
 position: absolute;
 top:50%;
 right:-10px;
 height:0;
 width:0;
 margin-top:-6px;
 border:6px solid transparent;
 border-left-color:#369fcf; 
Bước 2: Tiếp đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ <head>. Sau đó dán đoạn mã Code sau ở phía dưới thẻ <head>.

<div id='scroll'></div>  
Bước 3: Sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + F và tìm đến thẻ </body>. Sau đó dán đoạn mã Code sau ở phía trên thẻ </body> và Lưu mẫu.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var scrollTimer = null;
$(window).scroll(function() {
  var viewportHeight = $(this).height(),
    scrollbarHeight = viewportHeight / $(document).height() * viewportHeight,
    progress = $(this).scrollTop() / ($(document).height() - viewportHeight),
    distance = progress * (viewportHeight - scrollbarHeight) + scrollbarHeight / 2 - $('#scroll').height() / 2;
  $('#scroll')
    .css('top', distance)
    .text(' (' + Math.round(progress * 100) + '%)')
    .fadeIn(600);
  if (scrollTimer !== null) {
    clearTimeout(scrollTimer);
  }
  scrollTimer = setTimeout(function() {
    $('#scroll').fadeOut(600);
  }, 1000);
});
//]]>
</script>  
Trở lại Blog/website để xem kết quả nhé !
Shared:

3 Bình Luận