Curl Like Giá Rẻ
Dark Mode là tính năng giúp người dùng website bạn cảm thấy dễ chịu khi truy cập sau những giờ làm mệt mỏi hay giúp tạo nên sự thân thiện đến những người dùng làm việc nhiều trên máy tínhBước 1: Đăng nhập Blogger -> Mẫu -> Chỉnh sửa HTML và dán đoạn code sau trước thẻ </b:skin>
.nightmode { background:#000; color:#fff } button { padding:10px; width:100%; border:0; color:#fff; text-transform:uppercase; background:#66689c }
 Bước 2 : Dán đoạn code sau trước thẻ </body> 
<script>
//<![CDATA[
$(document).ready(function(){
 $(“button.tombol-nightmode”).click(function(){
 $(“body”).toggleClass(‘nightmode’);
 });
});
//]]>
</script>
 Bước 3 : dán đoạn code sau chỗ cần hiển thị
<button class=”tombol-nightmode”>Chế độ ban đêm</button>
 Bước 4 : lưu template lại xem nó hoạt động tốt và ổn chưa nhé , nếu bạn thấy hay hay share ủng hộ blogs nhé.
Shared:

0 Bình Luận