Curl Like Giá Rẻ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Bạn vào link https://www.facebook.com/reqs.php 
Đây là trang hiển thị toàn bộ những người mà bạn đã addfriend trên FB.
Bước 2: Thêm Dấu Trang

Bước 3: Chèn đoạn code bên dưới vào phần URL

javascript:for( i = 0;i<document.getElementsByName("actions[reject]").length;i++){document.getElementsByName("actions[reject]")[i].click();}void(0);

Bước 4: Hãy thực hiện tiếp nếu như vẫn chưa xóa hết nhé!!

LỜI KẾT

Bên trên là cách Xóa toàn bộ lời mời mời kết bạn Facebook đơn giản mà mình muốn HD cho các bạn. Chúc các bạn thành công!
Shared:

1 Bình Luận