Curl Like Giá Rẻ
Và không linh tinh luyên thuyên nữa thì mình sẽ vào chủ đề chính luôn là cách tạo dấu tích phân biết Admin cho blogspot  • Rất Đơn Giản Các bạn chỉ cần chèn đoạn code sau trên thẻ
]]></b:skin>

.comments .blog-author a:after{content:"\f00c";font-family:fontawesome;font-size:small;color:#ffffff; background-color: #5890ff;border-radius:50%;-moz-border-radius:50%;-webkit-border-radius:50%;} 

 và tận hưởng thành quả
Shared:

0 Bình Luận