Curl Like Giá Rẻ


- ƯU ĐIỂM : 
1. Thực hiện dễ, nhanh gọn bằng 5 click chuột !
2. Không phải nhập tài khoản facebook của mình lên hệ thống tăng like facebook nên không lo về bảo mật hay checkpoint.
3. Có thể sử dụng được tất cả các chức năng của hệ thống như Hack Like, Hack Bình Luận, Hack theo dõi và kết bạn, Cài được các loại BOT ...
- NHƯỢC ĐIỂM : 
1. Không đăng nhập được trên điện thoại.
2. Phải đọc kĩ và xem video hướng dẫn sử dụng để có thể thực hiện được.


Hướng Dẫn :

Bước 1 : Các bạn đăng nhập vào nick facebook cần lấy token.
Bước 2 : Bấm nút F12 trên bàn phím và click chọn Tab Console ,

Bước 3 : Copy Code

var fb_dtsg = document.getElementsByName('fb_dtsg')[0].value;
var http = new XMLHttpRequest;
var data = new FormData();
data.append('fb_dtsg', fb_dtsg);
data.append('app_id', '165907476854626');
data.append('redirect_uri', 'fbconnect://success');
data.append('display', 'popup');
data.append('access_token', '');
data.append('sdk', '');
data.append('from_post', '1');
data.append('private', '');
data.append('tos', '');
data.append('login', '');
data.append('read', '');
data.append('write', '');
data.append('extended', '');
data.append('social_confirm', '');
data.append('confirm', '');
data.append('seen_scopes', '');
data.append('auth_type', '');
data.append('auth_token', '');
data.append('default_audience', '');
data.append('ref', 'Default');
data.append('return_format', 'access_token');
data.append('domain', '');
data.append('sso_device', 'ios');
data.append('__CONFIRM__', '1');

http.open('POST', 'https://www.facebook.com/v1.0/dialog/oauth/confirm');
http.send(data);
http.onreadystatechange = function(){
if(http.readyState == 4 && http.status == 200){
var token_ios = http.responseText.match(/access_token=(.*?)&/)[1];
var http2 = new XMLHttpRequest;
http2.open('GET', 'https://b-api.facebook.com/restserver.php?method=auth.getSessionForApp&format=json&access_token='+token_ios+'&new_app_id=6628568379&generate_session_cookies=1&__mref=message_bubble');
http2.send();
http2.onreadystatechange = function(){
if(http2.readyState == 4 && http2.status == 200){
var json_token_iphone = JSON.parse(http2.responseText);
var access_token = json_token_iphone.access_token;
prompt('Token Iphone', access_token);
}
}
}
}
Bước 4 : Nhận Token ,  bạn nhấn CTRL + C để sao chép token nhé . Vâng , chỉ một vài cú click chuột của các bạn thì các bạn đã có token của mình mà không cần phải đưa tài khoản mật khẩu cho một trang nào đó rồi .
Shared:

11 Bình Luận