Curl Like Giá Rẻ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Bước 1: Bạn vào link live stream bất kỳ hoặc của bạn bè
Bước 2: Thêm Dấu Trang


Bước 3: Chèn đoạn code bên dưới vào phần URL
1javascript:var reactInterval = setInterval(function () { if ( document.getElementsByClassName('_iuw').length ) { var rand_number = Math.floor(Math.random() * 3); document.getElementsByClassName('_iuw')[rand_number].click(); console.log("reaction "+rand_number); } else { console.log('React button not found'); clearTimeout(reactInterval); } }, 1000);

Bước 4: Click vào dấu trang vừa tạo và xem cảm xúc tự nhảy


Shared:

0 Bình Luận